Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Sędziszów

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Sędziszów (ZSCKP) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Krzelów 39, 28-340, Sędziszów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Sędziszów funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Produkty Naftowe, Paliwo, Energia Elektryczna I Inne Źródła Energii , Usługi Instalowania (Z Wyjątkiem Oprogramowania Komputerowego) , Roboty Budowlane, Konstrukcje I Materiały Budowlane; Wyroby Pomocnicze Dla Budownictwa (Z Wyjątkiem Aparatury Elektrycznej) , Maszyny, Aparatura, Urządzenia I Wyroby Elektryczne; Oświetlenie .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X podwykonawców wynosił: X,X0 PLN.

Dane instytucji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Sędziszów

Krzelów 39
28-340 Sędziszów.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29117596900000
Telefon: 41 3811029
Fax: 0413811029
E-mail: *******@vp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus