Zarząd Powiatu Dąbrowa Tarnowska

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 614,80
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
X4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Powiatu Dąbrowa Tarnowska (ZP) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Berka Joselewicza 5, 33-200, Dąbrowa Tarnowska oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Kraków, Nieczajna Górna, Szczucin, Warszawa, Radgoszcz, Smęgorzów, Smyków, Radom.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Aleksandra Toczek, Jan Giera, Zakład Remontowo - Budowlany Stanisław Nowak, Jarosław Boryczka, Jan Kiljan, Pracownia Projektowa GRAF Joanna Stuchły, Zofia Rzepecka, Jolanta Rzeźniewska, KDI Raba Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Ryszard Juzwa oraz 84 innych.

Zarząd Powiatu Dąbrowa Tarnowska funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe , Usługi Szkolnictwa Średniego , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Rozbiórkowe , Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Usuwanie Wierzchniej Warstwy Gleby, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX2 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X4 firm wynosił: XX XXX 614,80 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Powiatu Dąbrowa Tarnowska

ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Województwo małopolskie.

Telefon: 14 6422431
E-mail: ********.***@powiatypolskie.pl

Komentarze

comments powered by Disqus