Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XXX XXX 250,92
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-08-29 Przetarg Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-08-29 Wyniki Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-08-29 Wyniki Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-08-29 Przetarg Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-08-26 Wyniki Przebudowa części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Koluszkach na działce nr 246/2 obręb 5 Koluszki przy ul. 11 Listopada nr 74 w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich

Opis instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź (ZDW, ZDWwŁ) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 3, 90-113, Łódź oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Kraków, Zduńska Wola, Poddębice, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Tryb., Sieradz.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., SIDROG spółka zo.o ulica Polna 29, 98 - 235 Błaszki, DROMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych, SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław oraz 538 innych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Naprawcze I Konserwacyjne , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX9 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX8 wykonawców wynosił: XXX XXX 250,92 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 47085064500000
Telefon: 42 6162270
Fax: 0426162273
E-mail: **@zdw.lodz.pl

Komentarze

comments powered by Disqus