Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 831,12
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW, ZDWwK) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Lechicka 24, 40-609, Katowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Katowice, Lubliniec, Kraków, Rybnik, Lubojenka, Warszawa, Pruszków, Czyżowice, Gliwice, Kłobuck.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp.z o.o., DROG - BUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Zakład Remontowo-Transportowo-Usługowy AGAL, Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Mega Bruk Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Jacek Stolcman, SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. oraz 217 innych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych, Wznoszenie Barier Drogowych, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX1 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX7 firm wynosił: XXX XXX 831,12 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24
40-609 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 27630300500000
Telefon: 32 7819211
Fax: 0327819200
E-mail: *********@zdw.katowice.pl

Komentarze

comments powered by Disqus