Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Statystyki ogólne

XX47
Ilość zamówień
XXX XXX 280,17
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW, ZDWwK) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. B. Głowackiego 56, 30-085, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Warszawa, Nowy Sącz, Gorlice, Tarnów, Pruszków, Porąbka Iwkowska, Nowy Targ, Spytkowice, Skawina.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., POLDIM Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A., EUROVIA POLSKA S.A, Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski, Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak oraz 557 innych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi Usuwania Oblodzeń , Usługi Odśnieżania , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Usługi Projektowania Mostów , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX47 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX7 firm wynosił: XXX XXX 280,17 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ul. B. Głowackiego 56
30-085 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 58889000000
Telefon: 12 6382603
Fax: 0123863830
E-mail: *.******@zdw.krakow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus