Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 264,88
PLN wydanych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (ZDW, ZDWwO) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Oleska 127, 45-231, Opole oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Opole, Olesno, Lubojenka, Lubliniec, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Biadacz, Głubczyce, Główczyce, Gliwice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak DROG - BUD Sp. z o.o., REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Usługi Leśne Jacek Bronowicki, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp.z o.o., ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., REMONDIS OPOLE SP.Z O.O., Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, Roboty Ziemne, Arnold Wocław, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk oraz 228 innych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Mostów I Tuneli, Szybów I Kolei Podziemnej, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi Projektowania Mostów , Usługi Nadzoru Budowlanego .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX6 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX8 firm wynosił: XXX XXX 264,88 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127
45-231 Opole.
Województwo opolskie.

REGON: 12652800000
Telefon: 77 4581324
Fax: 0774581352
E-mail: *********@zdw.opole.pl

Komentarze

comments powered by Disqus