Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn

Statystyki ogólne

XX66
Ilość zamówień
XXX XXX 733,03
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn (ZDW) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602, Olsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Olsztyn, Pisz, Ostróda, Warszawa, Olecko, Kętrzyn, Mińsk Mazowiecki, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z.o.o - lider Konsorcjum ,, SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie, Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne NIKE, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Henryk Waśniewski, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z.o.o - Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST spółka z o.o. oraz 587 innych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Jednopasmowych , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Malowanie Nawierzchi, Usługi Wycinania Drzew.

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX66 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX7 firm wynosił: XXX XXX 733,03 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn

ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51075125000000
Telefon: 89 5346265
Fax: 0895399876
E-mail: *********@zdw.olsztyn.pl

Komentarze

comments powered by Disqus