Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Statystyki ogólne

XX48
Ilość zamówień
XXX XXX 398,14
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM, ZDMwP) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Wilczak 16, 61-623, Poznań oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Poznań, Warszawa, Czerwonak, Łęczyca, Suchy Las, Owińska, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Kostrzyn, Puszczykowo, Palędzie.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, EUROVIA POLSKA S.A, COLAS POLSKA Sp.z o.o., Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN EKO Zakład Usług Komunalnych, Aneta Pałasz - Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET - TRANS, DROBUD SP. Z O.O. oraz 329 innych.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane, Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX48 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX9 wykonawców wynosił: XXX XXX 398,14 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 16
61-623 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 16252400000
Telefon: 61 6477200
Fax: 0618201709
E-mail: **********.*********@zdm.poznan.pl

Komentarze

comments powered by Disqus