Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 630,61
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2017-03-08 Przetarg Zamówienie uzupełniające do Umowy 70/UD/16 dotyczącej Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 r. pakiet I roboty budowlane naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy.
2017-03-08 Wyniki Zamówienie uzupełniające do Umowy 70/UD/16 dotyczącej Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 r. pakiet I roboty budowlane naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy.
2016-09-07 Przetarg Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów Bełzy,,
2016-09-07 Wyniki Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów Bełzy,,
2016-08-12 Wyniki Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych - zadania pn.: 1. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy; 2. Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy; 3. Przegląd specjalny - ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydgoszczy

Opis instytucji

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz (ZDMiKP) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Fordońska 120, 85-739, Bydgoszcz oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Brzoza, Grudziądz, Wierzchucin Królewski, Pruszków, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Inowrocław, Kobylarnia 8.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner - R. Zieliński S.C., Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., EUROVIA POLSKA S.A, PRZEDSIĘBIORSTWO EL-KAJO SPÓŁKA Z O.O., BETPOL S.A., Przedsiębiorstwo Instalacyjne E.Jankowiak, W. Tomczak S.J., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów;Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. oraz 221 innych.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Instalowanie Znaków Drogowych, Malowanie Nawierzchi, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Przygotowanie Terenu Pod Budowę.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX7 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX1 podwykonawców wynosił: XXX XXX 630,61 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9047697100000
Telefon: 52 5822366
Fax: 0525822363
E-mail: ******@zdmikp.bydgoszcz.pl

Komentarze

comments powered by Disqus