Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 218,73
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku (ZDiZ, ZDiZwG) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Partyzantów 36, 80-254, Gdańsk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Pruszków, Sopot, Luzino, Pożnań, Gdańsk - Letnica, Błonie, Kolbudy.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak WPRD Gravel Sp. z o.o., Zieleń Sp. z o.o., SKANSKA S.A., Drogomet sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Zakład Usług Inzynierskich ELDRO -fl Sp. z o.o.,, WT BONSAI sp. z o.o. WT BONSAI sp. z o.o., Konsorcjum Wprd Gravel sp. z o.o. ZKM Gdańsk Sp. z o.o., MBS COMPTERGRAPHIK Sp. z o.., CETECH sp. z o.o. oraz 338 innych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Związane Z Liniami Tramwajowymi , Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Roboty Budowlane, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Mostów I Tuneli, Szybów I Kolei Podziemnej, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Roboty Drogowe, Instalowanie Sygnalizacji Drogowej.

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX7 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX8 firm wynosił: XXX XXX 218,73 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 19003008390919
Telefon: 58 3412041
Fax: 0583416758
E-mail: ****@zdiz.gda.pl

Komentarze

comments powered by Disqus