Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław

Statystyki ogólne

XX54
Ilość zamówień
XXX XXX 869,73
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław (ZDiUM) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Długa 49, 53-633, Wrocław oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wrocław, Warszawa, Kraków, Starachowice, Siechnice, Świdnica, Piekary Śląskie, Piła, Gliwice, Oleśnica.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Elektrotim S.A., Rotomat Sp. z oo, Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. i Marian Radaszewski prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL, Berger Bau Polska Sp. z o. o., TARCOPOL Sp. z o. o, Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne REMAT Sp. z o.o., Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Marian Radaszewski oraz 360 innych.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Związane Z Liniami Tramwajowymi , Usługi Nadzoru Budowlanego , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji I Podobne Usługi Osprzętu Dróg I Innego Sprzętu, Instalowanie Sygnalizacji Drogowej, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX54 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX0 firm wynosił: XXX XXX 869,73 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław

ul. Długa 49
53-633 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 15014200000
Telefon: 71 3559076
Fax: 0-713734906,3550866
E-mail: *****@zdik.wroc.pl

Komentarze

comments powered by Disqus