Zarząd Dróg i Transportu Łódź

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 452,35
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zarząd Dróg i Transportu Łódź (ZDiT) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Piotrkowska 175, 90-447, Łódź oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Łódź, Warszawa, Uniejów, Pabianice, Pruszków, Brzeziny, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Kral Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., Zakład Drogownictwa i Inżynierii, Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A., Strabag Sp. z o.o., Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, Zakład Remontowo - Drogowy Barbara Wiśniewska z siedzibą w Łodzi, PPHU And-Mar Andrzej Chałat oraz 310 innych.

Zarząd Dróg i Transportu Łódź funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX5 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX0 podwykonawców wynosił: XXX XXX 452,35 PLN.

Dane instytucji

Zarząd Dróg i Transportu Łódź

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 47317005200000
Telefon: 42 6384959
Fax: 042638-49-58
E-mail: *.*********@uml.lodz.pl

Komentarze

comments powered by Disqus