Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Mielec

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X49,29
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2014-08-25 Wyniki Przebudowa budynku magazynowania surowców wtórnych z przeznaczeniem części (wiaty) na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wraz z przebudową i budową urządzeń budowlanych elektrycznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr. ewid. 1431/13 położonej w Mielcu ul. Wolności
2014-08-08 Przetarg Przebudowa budynku magazynowania surowców wtórnych z przeznaczeniem części (wiaty) na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wraz z przebudową i budową urządzeń budowlanych elektrycznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr. ewid. 1431/13 położonej w Mielcu ul. Wolności
2014-07-15 Przetarg Przebudowa budynku magazynowania surowców wtórnych z przeznaczeniem części (wiaty) na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wraz z przebudową i budową urządzeń budowlanych elektrycznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr. ewid. 1431/13 położonej w Mielcu ul. Wolności
2014-06-27 Przetarg Przebudowa budynku magazynowania surowców wtórnych z przeznaczeniem części (wiaty) na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wraz z przebudową i budową urządzeń budowlanych elektrycznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr. ewid. 1431/13 położonej w Mielcu ul. Wolności.
2013-03-14 Wyniki Dostawa oleju napędowego dla ZUOK Sp. z o. o. w Mielcu ul. Wolności 171

Opis instytucji

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Mielec (ZUOKS) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300, Mielec oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Mielec, Krasocin/bukowa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak REG BENZ Działo, Leś, Żelazko Sp. j., Przedsiębiorstwo Usługowe RAMZES Paweł Malicki, 29-105 Krasocin/Bukowa, ul. Szkolna 6/18, TERMOBUD A. J. Kowal Spółka Jawna oraz 0 innych.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Mielec funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Montaż Konstrukcji Metalowych, Roboty W Zakresie Nawierzchni, Z Wyjątkiem Dróg , Oleje Napędowe , Usługi Ochroniarskie , Ekrany Przesiewowe Do Odpadów .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X49,29 PLN.

Dane instytucji

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Mielec

ul. Wolności 171
39-300 Mielec.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69056440300000
Telefon: 17 5831141
Fax: 0175838721
E-mail: ****.***@wp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus