Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XXX XXX 768,84
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn (ZGOKS) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Lubelska 43D, 10-410, Olsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Olsztyn, Kraków, Warszawa, Rypin, Suwałki, Krosno Odrzańskie, Barczewo, Lidzbark Warmiński, Mława, Gdańsk.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak MAR - POL Marcin Zbigniew Ochoński, Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A., Falco Sp.J-Mazurkiewicz,Gwiazda, CONTROL PROCESS S.A, 4M Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda spółka jawna, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży w Olsztynie, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK Mirosław Pyzak, UNIPRAL Sp. z o.o., TENIR SERWIS SP. z o. o., Konsorcjum Firm: Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska Vauche S.A., 17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja oraz 77 innych.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Usługi Transportu Odpadów , Usługi Gospodarki Odpadami , Olej Napędowy , Pojemniki I Kosze Na Odpady I Śmieci , Usługi Sprzątania Budynków , Usługi Sprzątania , Urządzenia Podnośnikowe I Przeładunkowe , Kabel, Drut I Podobne Wyroby , Roboty Inżynieryjne I Budowlane.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX9 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X7 firm wynosił: XXX XXX 768,84 PLN.

Dane instytucji

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn

ul. Lubelska 43D
10-410 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51073404900000
Telefon: 89 5338420
Fax: 0895320228
E-mail: ****@zgok.olsztyn.pl

Komentarze

comments powered by Disqus