Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 477,32
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. (WI) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059, Wrocław oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wrocław, Warszawa, Sengenthal, Kraków, Poznań, Cieśle, Rzeszów, Poczesna, Kłodzko, Madryt.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Biprogeo Projekt Sp.zo.o., Max Bögl Bauunternehmung GmbH , konsorcjum firm: Heilit+Woerner Budowlana Sp.zo.o., Strabag Sp.zo.o., Polski Asfalt Sp.zo.o., POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A., EGIS Poland Sp. z o.o., ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., konsorcjum firm: HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW Sp. z o.o., Pro Tra Building Sp. z o.o., Acciona Infraestructuras S.A. oraz 163 innych.

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków.

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX6 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX3 wykonawców wynosił: XXX XXX 477,32 PLN.

Dane instytucji

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 2056852900000
Telefon: 71 7710905
Fax: 0-717710904
E-mail: *****.********@wi.wroc.pl

Komentarze

comments powered by Disqus