Wójt Gminy Slopnice

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XX XXX 656,39
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wójt Gminy Slopnice (WGS) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Słopnice 911, 34-615, Słopnice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Limanowa, Słopnice, Nowy Sącz, Tylmanowa, Stary Sącz, Skawa 625, Kamienica, Tymbark, Klęczany, Leszno.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak DROGBUD s.c. Stanisław Staśko, Teresa Staśko, Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG sp. z o.o., Zmechanizowane Roboty Ziemne Zdzisław Wikar, Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. o.o, DROGBUD s.c. Józef Curzydło i Stanisław Staśko, Firma Usługowa Henryk Wikar, Zakład Instalacyjny HYDROGAZ Jan Najduch, Firma Usługowa Janusz Kędroń, PPUH DROG-BET Stanisław Kurek, Firma Usługowo-Transportowa Janusz Ryz oraz 42 innych.

Wójt Gminy Slopnice funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Pomocnicze W Zakresie Wodociągów, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Usługi Odśnieżania , Usługi Związane Z Odpadami .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X3 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X2 podwykonawców wynosił: XX XXX 656,39 PLN.

Dane instytucji

Wójt Gminy Slopnice

Słopnice 911
34-615 Słopnice.
Województwo małopolskie.

REGON: 49073206000000
Telefon: 18 3326200
Fax: 0183326018
E-mail: *****@slopnice.pl

Komentarze

comments powered by Disqus