Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Lublin

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 750,77
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
XX3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Lublin (WZMiUW) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Karłowicza 4, 20-027, Lublin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Wisznice, Łuków, Warszawa, Łęczna, Chełm, Hrubieszów, Lubartów, Opole Lubelskie, Firlej.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP Leszek Smolak, Zakład Usługowo-Produkcyjny SAM-Aleksanrowicz Sławomir, Firma Handlowa AGDOS Osemek Zbigniew, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Opolu Lubelskim, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMEL-Ryszard Bernacki, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach, Firma Usługowo- Handlowa DARKOP Dariusz Gołęgowski, Zakład Konserwacji i Budowy Urządzeń Melioracyjnych Krzysztof Szeweńko oraz 233 innych.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Lublin funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi Ochrony Przed Naturalnym Ryzykiem Lub Zagrożeniami , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Budowa Wałów Rzecznych , Usługi Sporządzania Map , Usługi Badania Podłoża , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Wodne Roboty Budowlane.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX6 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX3 podwykonawców wynosił: XXX XXX 750,77 PLN.

Dane instytucji

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Lublin

ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin.
Województwo lubelskie.

Telefon: 0 0
Fax: 0815321257
E-mail:

Komentarze

comments powered by Disqus