Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X53,77
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK, WODGiKwR) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Targowa 1, 35-959, Rzeszów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Rzeszów, Tarnów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak INFAST Sp. z o.o., MGGP S.A. (Pełnomocnik Konsorcjum) oraz 0 innych.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Bazy Danych, Usługi Przetwarzania Danych , Urządzenia Komputerowe, Usługi Sporządzania Map , Sprzęt Związany Z Komputerami , Usługi Gromadzenia Oraz Scalania Danych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła X przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X wykonawców wynosił: XXX X53,77 PLN.

Dane instytucji

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

ul. Targowa 1
35-959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 515038800000
Telefon: 17 8525957
Fax: 178525957
E-mail: ******@wodgik.rzeszow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus