Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Piła

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XX XXX 599,19
PLN wydanych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
X2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Piła (WZMiUW, WZMiUWwPR) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Motylewska 7, 64-920, Piła oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Poznań, Chodzież, Czarnków, Złotów, Trzcianka, Wyrzysk, Dychów, Bińcze, Zielona Góra, Margonin.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak JUKON Konrad Jutrzenka, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i INżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Rejonowy Związek Spółek Wodno Melioracyjnych, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku, HYDROWODKAN Sp. z o.o., Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów sp. z o.o., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o. o. oraz 22 innych.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Piła funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Różne Usługi Inżynieryjne , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Usługi Pomiarowe , Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Odwadniania Gruntu, , Przygotowanie Terenu Pod Budowę.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX4 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X2 firm wynosił: XX XXX 599,19 PLN.

Dane instytucji

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Piła

ul. Motylewska 7
64-920 Piła.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 65864000027
Telefon: 67 2123244
Fax: 0672125175
E-mail: ******@wzmiuw.pl

Komentarze

comments powered by Disqus