Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XX XXX 908,77
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
X1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie (WZMiUW, WZMiUWwPR) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Śniadeckich 5, 64-100, Leszno oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Leszno, Kościan, Krobia, Dopiewo, Poznań, Krzywiń, Góra, Rawicz, Jutrosin, Święciechowa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MAJ Anna Tadeusz, ATUT Arkadiusz Kucharski, Zakład Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych Paweł Kosowski, P.H.U. CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, Gospodarstwo Rolno-Rybne Usługi i Handel Andrzej Zalewski, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Poznań Spółka z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Janusz Szpurka, A T U T Arkadiusz Kucharski, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i INżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. oraz 61 innych.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni , Roboty W Zakresie Budowy Tam I Innych Konstrukcji Stałych , Benzyna Bezołowiowa , Gaz Ziemny , Usługi Pomiarowe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX7 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X1 wykonawców wynosił: XX XXX 908,77 PLN.

Dane instytucji

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 658640000410
Telefon: 65 5295640
Fax: 0655295671
E-mail: ****@melioracja.leszno.eu

Komentarze

comments powered by Disqus