VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Kraków

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
X XXX X97,91
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-07-19 Przetarg Remont ściany osłonowej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie
2015-06-23 Wyniki Zakończenie remontu elewacji - wykonanie prac zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz wykonanie instalacji odgromowej realizowanego w Szkole Miejskiej z okresu autonomii galicyjskiej - byłym nazistowskim obozie przejściowym w Krakowie przy ulicy Wąskiej 7
2015-06-09 Wyniki roboty budowlane polegające na Dostosowaniu budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych - Przebudowie budynku VI LO im. Adama Mickiewicza przy ul. Wąskiej 7 w Krakowie związanej z wydzieleniem dróg ewakuacyjnych, na dz. Nr 15 obr. 15 Śródmieście, wraz z instalacją hydrantów wewnętrznych oraz instalacją oświetlenia awaryjnego i oddymiania.
2015-06-03 Przetarg Zakończenie remontu elewacji - wykonanie prac zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz wykonanie instalacji odgromowej realizowanego w Szkole Miejskiej z okresu autonomii galicyjskiej - byłym nazistowskim obozie przejściowym w Krakowie przy ulicy Wąskiej 7
2015-05-25 Przetarg roboty budowlane polegające na Dostosowaniu budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych - Przebudowie budynku VI LO im. Adama Mickiewicza przy ul. Wąskiej 7 w Krakowie związanej z wydzieleniem dróg ewakuacyjnych, na dz. Nr 15 obr. 15 Śródmieście, wraz z instalacją hydrantów wewnętrznych oraz instalacją oświetlenia awaryjnego i oddymiania.

Opis instytucji

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Kraków (VI LO, VILO, LO) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Wąska 7, 31-057, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Muszyna, Miechów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak RACHTAN ART RESTAURO Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WIKPOL, Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, DREW-BAu Spółka z o.o., Dachtechnika Jerzy Pociask, Henryk Pachla KROZ -Kompleksowa Rewaloryzacja Obiektów Zabytkowych, PP-H ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, BUDMET Spółdzielnia Rzemieślnicza, Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków S.A. oraz 0 innych.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Kraków funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Malarskie, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Tynkowanie, Usługi Ochrony Budynków Historycznych , Roboty Rozbiórkowe , Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty Renowacyjne, Roboty W Zakresie Podłóg Drewnianych , Roboty Murarskie I Murowe .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X5 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X podwykonawców wynosił: X XXX X97,91 PLN.

Dane instytucji

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Kraków

ul. Wąska 7
31-057 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 70035800000
Telefon: 12 4306908
Fax: 0124306768
E-mail: *.***********@interia.pl

Komentarze

comments powered by Disqus