Urząd Miejski w Sulejowie

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XX XXX 729,32
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
X6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Urząd Miejski w Sulejowie (UM, UMwS) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Konecka 42, 97-330, Sulejów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Piotrków Trybunalski, Piotrków Tryb., Lipie 12B, Łódź, Sulejów, Warszawa, Radom, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Gielniów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PEUK S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., DROMOST Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska - Maćkowiak, DROG-INŻ Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. j., Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o., Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej, ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MODER-BUD Wiesław Musiałek, Firma Usługowo-Handlowa Henryk Szczęsny, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Oddział w Łodzi oraz 56 innych.

Urząd Miejski w Sulejowie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Udzielania Kredytu , Roboty Drogowe, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Kruszywo, Olej Opałowy .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX8 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X6 firm wynosił: XX XXX 729,32 PLN.

Dane instytucji

Urząd Miejski w Sulejowie

ul. Konecka 42
97-330 Sulejów.
Województwo łódzkie.

REGON: 52426900000
Telefon: 44 6102500
Fax: 0446162551
E-mail: **********@sulejow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus