Urząd Miejski w Maszewie

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
XX XXX 460,55
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2015-12-17 Wyniki Zamówienie publiczne na dostawę z montażem central wentylacyjnych w zabytkowym Ratuszu Maszewo w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozmieszczeniem, montażem i rozruchem kompaktowych central wentylacyjnych, nawiewno - wywiewnych kpl. 5 wraz z osprzętem, w budynku zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Maszewie Pl. Wolności 2.
2015-12-17 Przetarg Zamówienie publiczne na dostawę z montażem central wentylacyjnych w zabytkowym Ratuszu Maszewo w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozmieszczeniem, montażem i rozruchem kompaktowych central wentylacyjnych, nawiewno - wywiewnych kpl. 5 wraz z osprzętem, w budynku zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Maszewie Pl. Wolności 2.
2015-12-08 Wyniki Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2016r. na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego
2015-11-27 Przetarg Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2016r. na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego
2015-11-25 Przetarg Urządzenia wentylacyjne i klimatyzatory - dostawa, montaż i instalacja w Ratuszu Maszewo

Opis instytucji

Urząd Miejski w Maszewie (UM, UMwM) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Plac Wolności 2, 72-130, Maszewo oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Maszewo, Szczecin, Nowogard, Goleniów, Stargard Szczeciński, Mokre, Płoty, Gryfice, Dębno, Warszawa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Zakład Remontowo - Budowlany Budownictwa Ogólnego Zdzisław Woźnica, Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Spółka z o. o., Transport Osobowy. Kamiński Zbigniew., Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Polniak, PRD POL-DRÓG Nowogard S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ATEST Ryszard Olejnicki, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z.o.o, Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp.z.o.o., Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. oraz 36 innych.

Urząd Miejski w Maszewie funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Rozbiórkowe , Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Usługi W Zakresie Transportu Drogowego , Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty Izolacyjne, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła X2 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X6 wykonawców wynosił: XX XXX 460,55 PLN.

Dane instytucji

Urząd Miejski w Maszewie

Plac Wolności 2
72-130 Maszewo.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 52972300000
Telefon: 91 4187843
Fax: 0914187506
E-mail: *****@maszewo.pl

Komentarze

comments powered by Disqus