Urząd Miejski w Byczynie

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XX XXX 680,60
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Urząd Miejski w Byczynie (UM, UMwB) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Rynek 1, 46-220, Byczyna oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Byczyna, Opole, Kluczbork, Namysłów, Olesno, Lubliniec, Krzepice, Miedźno, Wołczyn, Praszka.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ING Bank Śląski S.A. o/Krapkowice, Spółdzielnia Socjalna usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie, Firma usługowo-Handlowa Maciej Dobosz, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp.z o.o., Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Bank Spółdzielczy Bank Rolników, ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT WIERTNICZYCH Jacek Bosak, Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu., P.P.U.H. ZDAMPOL sp. z o.o. oraz 83 innych.

Urząd Miejski w Byczynie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Udzielania Kredytu , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Instalacyjne Elektryczne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX6 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X3 wykonawców wynosił: XX XXX 680,60 PLN.

Dane instytucji

Urząd Miejski w Byczynie

ul. Rynek 1
46-220 Byczyna.
Województwo opolskie.

Telefon: 77 4134150
Fax: 774134150
E-mail: ************@wp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus