Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XXX XXX 590,46
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski (UM) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300, Piotrków Trybunalski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Piotrków Trybunalski, Piotrków Tryb., Łódź, Warszawa, Bełchatów, Moszczenica, Opoczno, Radom, Sulejów, Wolbórz.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PEUK S.A., MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIOTRKOWIANIN, Przedsiębiorstwo Budowlane ALGOS, Zakład Budowlany Karol Biniek, P.P.H.U. EXPO - DREW Pacan Kazimierz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Wycena Nieruchomości Anna Mądra, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz 350 innych.

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi W Zakresie Nieruchomości, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne.

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX9 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX0 wykonawców wynosił: XXX XXX 590,46 PLN.

Dane instytucji

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

ul. Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski.
Województwo łódzkie.

REGON: 65576400000
Telefon: 44 7327796
Fax: 0447327798
E-mail: *.******@piotrkow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus