Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 658,93
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2017-03-15 Przetarg Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
2016-08-04 Wyniki Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2016-07-27 Przetarg Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji
2016-07-22 Przetarg Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
2016-07-20 Przetarg Dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r

Opis instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń (UMWKP) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Plac Teatralny 2, 87-100, Toruń oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SOS Music Remigiusz Trawiński i Wojciech Zeguła S p. jawna, PARTNER XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik, Fundacja TUMULT, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., DOMPOL Sp. z o.o., Caritas Diecezji Toruńskiej, Opera Nova w Bydgoszczy, Partner XXI Kleks S.J. Mieczysława Wójcik Wiesław Wójcik, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 326 innych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi W Zakresie Promocji , Usługi W Zakresie Organizacji Imprez Kulturalnych , Artykuły Informacyjne I Promocyjne , Usługi Badawcze, Roboty Budowlane, Usługi Szkolenia Specjalistycznego , Różny Sprzęt I Artykuły Biurowe, Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX3 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX6 firm wynosił: XXX XXX 658,93 PLN.

Dane instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 87112129000000
Telefon: 56 6218249
Fax: 566218347
E-mail: *.******@kujawsko-pomorskie.pl

Komentarze

comments powered by Disqus