Urząd Gminy Świedziebnia

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XX XXX 922,18
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Urząd Gminy Świedziebnia (UGŚ) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Świedziebnia 92A, 87-335, Świedziebnia oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Brodnica, Toruń, Chrostkowo, Makówiec 53, Łódź, Brodnica Ul Wczasowa 19, Rypin Ul. Elizy Orzeszkowej 4, Skępe, Golub - Dobrzyń, Lipno.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Bud-Dom Zakład Ogólnobudowlany, Usługi i Handel,, Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS Konstanty Jagielski, Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., Budownictwo Ogólne - Usługi Krzysztof Gółkowski, Zakład Ogólnobudowlany, Usługi i Handel BUD-DOM z siedzibą ul. Wczasowa 19 87-300 Brodnica, Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski , Paweł Łapkiewicz s.c. oraz 35 innych.

Urząd Gminy Świedziebnia funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane, Usługi Brokerskie I Usługi Podobne W Zakresie Zabezpieczenia Ubezpieczeń Towarów , Usługi Szkolenia Zawodowego , Usługi Szkoleniowe , Usługi W Zakresie Posiłków Szkolnych, Usługi Przygotowywania Posiłków, Usługi Dostarczania Posiłków Do Szkół, Usługi Wywozu Odpadów Pochodzących Z Gospodarstw Domowych , Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła X6 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X5 wykonawców wynosił: XX XXX 922,18 PLN.

Dane instytucji

Urząd Gminy Świedziebnia

Świedziebnia 92A
87-335 Świedziebnia.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 54502400000
Telefon: 56 4938460
Fax: 0564938429
E-mail: *.*********@swiedziebnia.com.pl

Komentarze

comments powered by Disqus