Urząd Gminy Leżajsk

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 584,45
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Urząd Gminy Leżajsk (UGL) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Opalińskiego 2, 37-300, Leżajsk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Leżajsk, Grodzisko Dolne, Tryńcza, Wola Zarczycka, Żołynia, Tomaszów Lubelski, Brzóza Królewska, Jeżowe, Przeworsk, Nowa Sarzyna.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych, SANITEX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka Akcyjna, USŁUGI TRANSPORTOWO BUDOWLANO-HANDLOWE W ROLNICTWIE ZDZISŁA BARAN, FIRMA BRUX, CZEMCZEK W., KUCŁO A., Elektryk s.c. Wojciech Zabłotni, Danuta Zabłotnia, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samchodowej Sp. z o.o.w Leżajsku, Stare Miasto Park Sp. z o.o., Usługi Transportowe s.c., Tadeusz Rutkowski, Zbigniew Trębacz oraz 114 innych.

Urząd Gminy Leżajsk funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane, , Usługi Odśnieżania , Urządzenia Oświetleniowe I Lampy Elektryczne, Usługi Usuwania Oblodzeń , Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Dojazdowych , .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX1 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX4 podwykonawców wynosił: XXX XXX 584,45 PLN.

Dane instytucji

Urząd Gminy Leżajsk

ul. Opalińskiego 2
37-300 Leżajsk.
Województwo podkarpackie.

REGON: 54637700000
Telefon: 17 2428600
Fax: 0172426131
E-mail: *******@zgwrp.org.pl

Komentarze

comments powered by Disqus