Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Statystyki ogólne

XX99
Ilość zamówień
XXX XXX 355,83
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
XX67
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM, UWMwO) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Heweliusza 12, 10-957, Olsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Olsztyn, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Białystok, Dywity, Legnica.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ABChem Agnieszka Busler, BIONOVO Aneta Ludwig, SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o., Life Technologies Polska Sp. z o. o., POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. Oddział Białystok, Prospecta Sp. z o.o., BIOKOM Baka B, Olszewski Z, Gruchała-Węsierski M, Spółka jawna, MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., Symbios Sp. z o.o. oraz 1757 innych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Sprzęt Laboratoryjny, Optyczny I Precyzyjny (Z Wyjątkiem Szklanego) , Odczynniki Chemiczne , Roboty Budowlane, Pakiety Oprogramowania I Systemy Informatyczne , Usługi Hotelarskie, Restauracyjne I Handlu Detalicznego , Urządzenia Medyczne, Farmaceutyki I Produkty Do Pielęgnacji Ciała , Aparatura Kontrolna I Badawcza , Meble (Włącznie Z Biurowymi), Wyposażenie, Urządzenia Domowe (Z Wyłączeniem Oświetlenia) I Środki Czyszczące , Urządzenia Komputerowe, Usługi Drukowania I Powiązane .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX99 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX67 firm wynosił: XXX XXX 355,83 PLN.

Dane instytucji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Heweliusza 12
10-957 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51088420500010
Telefon: 89 5233420
Fax: (089)5233278
E-mail: *****@uwm.edu.pl

Komentarze

comments powered by Disqus