Uniwersytet Szczeciński

Statystyki ogólne

XX79
Ilość zamówień
XXX XXX 831,83
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Uniwersytet Szczeciński (US) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: al. Jana Pawła II 22A, 70-453, Szczecin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Szczecin, Warszawa, Stargard Szczeciński, Poznań, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Świnoujście, Bezrzecze.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Volumiana.pl Daniel Krzanowski, Flop Komputery Sp. z o.o., PRO FOTO Cyryl Przybyszewski, MULTI-DOM Teresa Jagiełło, Beata Bugajska, Wolumina.pl Daniel Krzanowski, Joanna Zając, Barbara Czerniachowicz, BUTTERFLY Agnieszka Borowy, I.F Gatta Jacek Wieromiejczyk oraz 723 innych.

Uniwersytet Szczeciński funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi Edukacji Osób Dorosłych Oraz Inne, Usługi Szkolenia W Dziedzinie Rozwoju Osobistego , Roboty Budowlane, Drukowane Książki, Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe , Drukowane Książki, Broszury I Ulotki, Usługi Konsultacyjne Dotyczące Zapewniania Równych Szans , Sprzęt Laboratoryjny, Optyczny I Precyzyjny (Z Wyjątkiem Szklanego) , Roboty Budowlane W Zakresie Obiektów Budowlanych Związanych Ze Szkolnictwem Wyższym , Usługi Hotelarskie.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX79 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX3 podwykonawców wynosił: XXX XXX 831,83 PLN.

Dane instytucji

Uniwersytet Szczeciński

al. Jana Pawła II 22A
70-453 Szczecin.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 120877700000
Telefon: 91 4441179
Fax: 0914441174,4441104
E-mail: *****@univ.szczecin.pl

Komentarze

comments powered by Disqus