Uniwersytet Jagielloński Kraków

Statystyki ogólne

XX35
Ilość zamówień
XXX XXX 958,41
PLN wydanych w drodze zamówień
X.2%
Z wolnej ręki
XX54
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2017-01-23 Wyniki wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2016
2017-01-23 Przetarg wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2016
2016-08-18 Wyniki 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zamówienia dodatkowego w zakresie remontu szklarni HOLENDERKI przy ul. Kopernika 27 e Krakowie - etap II - roboty dodatkowe
2016-08-18 Przetarg 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zamówienia dodatkowego w zakresie remontu szklarni HOLENDERKI przy ul. Kopernika 27 e Krakowie - etap II - roboty dodatkowe
2016-08-16 Wyniki Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku WBBiB z pomieszczeń techniczno-magazynowych na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dz. nr 498,508/1, 509/1 obr. 7 jed. ewid. Podgórze przy ul. Gronostajowej 7.

Opis instytucji

Uniwersytet Jagielloński Kraków (UJ) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Gołębia 24, 31-07, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Warszawa, Poznań, Świątniki Górne, Gdańsk, Wrocław, 30-103 Kraków, Łódź, Skawina, Jasło.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, NKK SYSTEM Sp. J. Nowak, Kukułka, Kornijasz, PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o., Bino Computers S.J. S. Bobek, B. Bielak, S. Bara, REDICREO S.C, ProPTI Karol Głowa, NKK SYSTEM, Margola Systemy Komputerowe, MK SYSTEM L. Majewski, Z. Kadzik, IT Business Group Sp. z o.9o. oraz 1544 innych.

Uniwersytet Jagielloński Kraków funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Komputery Przenośne , Komputer Biurkowy , Monitory Ekranowe , Drukarki Laserowe , Pakiety Oprogramowania Dla Systemów Operacyjnych Komputerów Osobistych (Pc) , Aparatura Kontrolna I Badawcza , Skanery Komputerowe, Roboty Budowlane, Projektory , Akcesoria Komputerowe .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX35 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX54 podwykonawców wynosił: XXX XXX 958,41 PLN.

Dane instytucji

Uniwersytet Jagielloński Kraków

ul. Gołębia 24
31-07 Kraków.
Województwo małopolskie.

Telefon: 12 4324450
Fax: 0124324451
E-mail: ***@adm.uj.edu.pl

Komentarze

comments powered by Disqus