Uniwersytet Gdański

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 215,76
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Uniwersytet Gdański (UG) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Bażyńskiego 8, 80-308, Gdańsk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Bialystok, Łódź, Izabelin, Kraków, Koleczkowo, Szczecin, Gdynia.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak MERAZET SA, WITKO Sp. z o.o., Eppendorf Poland Sp. z o.o., MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., Axel Computer Sp. z o.o., SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska - Reszka, A. Reszka sp. jawna, VWR International Sp. z o.o., Cortland Sp. z o.o., KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., Notebooki Dariusz Kuźniewski oraz 127 innych.

Uniwersytet Gdański funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Aparatura Kontrolna I Badawcza , Roboty Budowlane, Sprzęt Laboratoryjny, Optyczny I Precyzyjny (Z Wyjątkiem Szklanego) , Komputery Przenośne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Malarskie, Roboty Rozbiórkowe , Tynkowanie, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX2 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX7 podwykonawców wynosił: XX XXX 215,76 PLN.

Dane instytucji

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

Telefon: 58 5232320
Fax: 585233110
E-mail: **************@ug.edu.pl

Komentarze

comments powered by Disqus