Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach

Opis instytucji

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie (SP) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: Karwin 23, 78-230, Karlino.

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Wyposażenie Placów Zabaw , Montaż I Wznoszenie Gotowych Konstrukcji, Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Wyrównywanie Nawierzchni Placów Zabaw Dla Dzieci .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: X,X0 PLN.

Dane instytucji

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie

Karwin 23
78-230 Karlino.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 117507800000
Telefon: 94 3117428
Fax: 943117428
E-mail: **_******@op.pl

Komentarze

comments powered by Disqus