Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 395,74
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (ŚZMiUW, ŚZMiUWwK) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Witosa 86, 25-561, Kielce oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kielce, Sandomierz, Busko-Zdrój, Starachowice, Samborzec, Końskie, Warszawa, Jędrzejów, Kraków, Ostrowiec Św.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak WIG Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PBW Sp. z o.o., SKOT - MEL Usługi Melioracyjno - Budowlane Adam Obarzanek, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji HYDROMEL, Spółka z o.o., Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska mgr inż. Jerzy Kubański, WOD-BUD Usługi Melioracyjne i Budowlane, Jolanta Pocheć, Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach, Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Hydrotechnicznych HYDROPOL, Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych WOD-KOP Zbroszczyk Stanisław, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DROG-MEL Rakoczy Mieczysław oraz 189 innych.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Olej Napędowy , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Budowa Wałów Rzecznych , Usługi Kontroli I Nadzoru Technicznego , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Usługi Ochrony Przed Naturalnym Ryzykiem Lub Zagrożeniami , Usługi Sporządzania Map , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Nadzoru Budowlanego .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX3 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX9 firm wynosił: XXX XXX 395,74 PLN.

Dane instytucji

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

ul. Witosa 86
25-561 Kielce.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 368886031300
Telefon: 41 3340105
Fax: 0413340105wew.409
E-mail: ******.*********@sejmik.kielce.pl

Komentarze

comments powered by Disqus