Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XXX XXX 394,42
PLN wydanych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
X2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (SP, SPwW) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. 5 Stycznia 5, 64-200, Wolsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wolsztyn, Przemęt, Kościan, Świętno, Warszawa, Gdańsk, Leszno, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Poznań, Chobienice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, SDB AGRO-EKO Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, DANA-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, UTAL sp. z o.o., FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Mariusz Janik, PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., EUROVIA POLSKA S.A oraz 42 innych.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane Związane Z Obiektami Na Terenach Sportowych , Ciągniki , Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Pieszych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Związanych Ze Szkolnictwem, Usługi Finansowe I Ubezpieczeniowe , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg Dla Pieszych, Kosiarki , Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Rowerowych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X9 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X2 podwykonawców wynosił: XXX XXX 394,42 PLN.

Dane instytucji

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn.
Województwo wielkopolskie.

Telefon: 68 3845643
Fax: 0683843538
E-mail: ******@wolsztyn.pl

Komentarze

comments powered by Disqus