Starostwo Powiatowe Zawiercie

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 139,22
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Starostwo Powiatowe Zawiercie (SP) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 34, 42-400, Zawiercie oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Zawiercie, Częstochowa, Warszawa, Będzin, Katowice, Żarki, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Poznań, Sosnowiec.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczne INFOGEO Sp. z o.o. ul. Rzemieślniczna 1, Będzin, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o. o., Hurtowy Skład Materiałow Biurowych Biuro-Set S.C., UTAL sp. z o.o., GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Krzysztof Niemiec, Usługi Geodezyjne GEO-CENTR, mgr inż. Łukasz Polak oraz 117 innych.

Starostwo Powiatowe Zawiercie funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Udzielania Kredytu , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Szkolenia Zawodowego , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Pomiarowe , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX7 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX7 podwykonawców wynosił: XXX XXX 139,22 PLN.

Dane instytucji

Starostwo Powiatowe Zawiercie

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie.
Województwo śląskie.

REGON: 27628473300000
Telefon: 32 6710710
Fax: 0326721971
E-mail: ***********@zawiercie.powiat.pl

Komentarze

comments powered by Disqus