Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 562,46
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
XX6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice (ŚZMiUW) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Sokolska 65, 40-087, Katowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Rudzica, Częstochowa, Lubliniec, Strumień, Rogoźnik, Kraków, Ryczów, Racibórz, Wojkowice, Wadowice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Wielobranżowa SANSTOL, INTERTELL Rafał Rajba, MENTRANS Mencnarowski Franciszek, Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Jerzy Romańczuk, MENTRANS, Usługi Budowlane KASAN Katarzyna Szczeszek-Szumerowska, Firma Usługowo - Produkcyjno - Handlowa AKWEN, TRANSHURDET Rafał Kozioł, FW PRISAN SC, Związek Spółek Wodnych w Zawierciu oraz 296 innych.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Usługi Ochrony Przed Naturalnym Ryzykiem Lub Zagrożeniami , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Usługi Biegłych , Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Pomiarowe , Usługi W Zakresie Nieruchomości Innych, Niż Mieszkalne.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX3 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX6 wykonawców wynosił: XXX XXX 562,46 PLN.

Dane instytucji

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice

ul. Sokolska 65
40-087 Katowice.
Województwo śląskie.

Telefon: 32 2583076
Fax: 322582743
E-mail: ***********@szmiuw.pl

Komentarze

comments powered by Disqus