Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XX XXX 703,30
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice (ŚZMiUW) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Jesionowa 9a, 40-159, Katowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Częstochowa, Sosnowiec, Strumień, Rogoźnik, Wadowice, Racibórz, Lubliniec, Wola, Bielsko - Biała, Zawiercie.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Wielobranżowa SANSTOL, Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Jerzy Romańczuk, AGRO - MPOL Jazowy Grzegorz, Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, Konserwacja Urządzeń Wodno - Melioracyjnych Kanalizacja Ściekowa, Stanisław Koneszko, Powiatowy Związek Spółek Wodnych, Zakład Wodno - Melioracyjny S.C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik, Firma Usługowa MIGRA Grażyna Marzec, Firma Usługowo - Produkcyjno - Handlowa AKWEN, Gminna Spółka Wodno Melioracyjna oraz 145 innych.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Wycinania Drzew, Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Na Placu Budowy.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX8 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX5 wykonawców wynosił: XX XXX 703,30 PLN.

Dane instytucji

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice

ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice.
Województwo śląskie.

Telefon: 32 2582061
Fax: (032)2586810,2582743
E-mail: ***********@szmiuw.pl

Komentarze

comments powered by Disqus