Samorząd Województwa Pomorskiego Gdańsk

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XXX XXX 874,02
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Samorząd Województwa Pomorskiego Gdańsk (SWP) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Okopowa 21/27, 80-810, Gdańsk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gdańsk, Warszawa, Gdynia, Kraków, Szczecin, Słupsk, Poznań, Sopot, Starogard Gdański, Elblag.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Polskapresse Sp. z o.o., oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, BIMIT-MITA Jerzy Bielonko, Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o., LOTOS PALIWA Sp. z o.o., ComArch S.A., Jarosław Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański, ul.Goplańska 3e, 80-178 Gdańsk, ENERGA-OBRÓT SA, ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, MAZ Polsko - Szwedzka Sp. z o.o. oraz 516 innych.

Samorząd Województwa Pomorskiego Gdańsk funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Badawcze, Usługi Szkolenia Specjalistycznego , Usługi Drukowania , Usługi Składu , Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe , Usługi Szkoleniowe , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Usługi Świadczone Przez Autorów , Artykuły Informacyjne I Promocyjne , Usługi Ochroniarskie .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX2 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX6 wykonawców wynosił: XXX XXX 874,02 PLN.

Dane instytucji

Samorząd Województwa Pomorskiego Gdańsk

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 19168644300000
Telefon: 58 3261555
Fax: 0583261556
E-mail: ***@woj-pomorskie.pl

Komentarze

comments powered by Disqus