Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 114,39
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-10-28 Wyniki Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
2016-10-28 Przetarg Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
2016-08-10 Wyniki Dostawa pulsoksymetrów oraz dostawa w formie leasingu okulistycznego optycznego tomografu koherentnego dla SPS Zdroje w pakietach
2016-07-26 Przetarg Dostawa pulsoksymetrów oraz dostawa w formie leasingu okulistycznego optycznego tomografu koherentnego dla SPS Zdroje w pakietach
2016-07-26 Przetarg Świadczenie usług telefonicznych i faksowych oraz transmisji pakietów po sieci WAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie Znak sprawy: 31/2016

Opis instytucji

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin (SP S ZOZ ZDROJE, SPSZOZZDROJE) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Mączna 4, 70-780, Szczecin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Szczecin, Wrocław, Poznań, Nowy Tomyśl, Łódź, Katowice, Kraków, Toruń, Warszwa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Aesculap Chifa Sp. z o.o., ERBUD S.A., Hurtownia Sprzętu Medycznego Rexomed Sp. z o. o., BUDIMEX Spółka Akcyjna, Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., SKAMEX Sp. z o.o., Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., Baxter Polska Sp. z o.o., OLYMPUS Polska Sp. z o.o., Bialmed Sp. z o.o. oraz 464 innych.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Produkty Farmaceutyczne , Urządzenia Medyczne, Odczynniki Laboratoryjne , Urządzenia Medyczne, Farmaceutyki I Produkty Do Pielęgnacji Ciała , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Urządzeń Medycznych I Precyzyjnych, Usługi W Zakresie Oprogramowania, Materiały Medyczne , Urządzenia Medyczne, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Medycznego.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX1 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX4 podwykonawców wynosił: XXX XXX 114,39 PLN.

Dane instytucji

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 29141100000
Telefon: 91 8806260
Fax: 0918806203
E-mail: ***@szpital-zdroje.szczecin.pl

Komentarze

comments powered by Disqus