Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Nowy Sącz

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
X XXX X36,32
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2014-02-28 Wyniki Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu
2014-02-19 Przetarg Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu
2014-02-04 Wyniki Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MŚP
2014-01-28 Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MŚP
2014-01-15 Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP

Opis instytucji

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Nowy Sącz (SARRSA) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Jagiellońska 14, 33-300, Nowy Sącz oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Nowy Sącz, Stary Sącz, Grybów, Kamionka Wielka, Kraków, Tęgoborze, Andrychów, Białka Tatrzańska, Chełmiec, Florynka.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Marek Kokosza, Sylwia Sadowska, Paweł Badura, Natalia Jaśkiewicz, Urszula Sadowska, KORNIK Zakład Stolarski, Marcin Wygoda, Studio Szkoleń ERUDIS, Patrycja Grudzień - Dubiel, Alicja Juszczyk, Marta Mordarska oraz 63 innych.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Nowy Sącz funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi Szkoleniowe , Usługi Hotelarskie, Restauracyjne I Handlu Detalicznego , Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków, Usługi Szkolenia Zawodowego , Usługi Szkół Nauki Jazdy, Usługi Szkoleniowe, Sprzęt Nagłaśniający, Oferowanie Kursów Językowych , Różne Pakiety Oprogramowania I Systemy Komputerowe , Urządzenia Do Powielania.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX2 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X3 podwykonawców wynosił: X XXX X36,32 PLN.

Dane instytucji

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Nowy Sącz

ul. Jagiellońska 14
33-300 Nowy Sącz.
Województwo małopolskie.

REGON: 49283683000000
Telefon: 18 4408163
Fax: 0184422950
E-mail: ****@sarr.com.pl

Komentarze

comments powered by Disqus