Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

Statystyki ogólne

XX50
Ilość zamówień
XXX XXX 669,95
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn (RZI) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Gietkowska 5, 10-170, Olsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Olsztyn, Gołdap, Warszawa, Elbląg, Białystok, Biskupiec, Braniewo, Gdańsk, Suwałki, Pisz.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Zakład Ogólnobudowlany s. c. Marek Słowikowski i Sławomir Słowikowski, Spółdzielnia Rzemieślnicza WARMIA, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AC-SYSTEM s.c., DRAFT USŁUGI PROJEKTOWE, INSTAL-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp. z o. o., Zaklad Remontowo-Budowlany, Zakład Ogólnobudowlany Słowikowski i Słowikowski, EUROBUD Krzysztof Zajk, Stekop SA, DOMAL G Ozga, L Szubert, Sp jawna oraz 488 innych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Usługi Architektoniczne I Podobne , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Dla Służb Porządku Publicznego Lub Służb Ratunkowych Oraz Wojskowych Obiektów Budowlanych , Wznoszenie Ogrodzeń, Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze, Roboty Budowlane, Usługi Sprzątania I Zamiatania Ulic .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX50 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX8 wykonawców wynosił: XXX XXX 669,95 PLN.

Dane instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

ul. Gietkowska 5
10-170 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

Telefon: 89 5421600
Fax: 0895421689
E-mail: **********@rziolsztyn.pow.mil.pl

Komentarze

comments powered by Disqus