Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XXX XXX 304,71
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin (RZIL) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Lipowa 1a, 20-020, Lublin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Rzeszów, Warszawa, Zamość, Radom, Józefów, Chełm, Biłgoraj, Jeżowe, Jarosław.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ECORES Sp.z o.o., SUPRON 3 Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o., KADIMEX, MASTER BUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor, PROBUD Stanisław Suczyński, PROTOS Ireneusz Mazurkiewicz, SEMICO 2 Wiesław Kapica Sp. j., PROTOR Artur Wierbiłowicz oraz 497 innych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Budowlane, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Robót Inżynieryjnych, Z Wyjątkiem Mostów, Tuneli, Szybów I Kolei Podziemnej, Usługi Wywozu Odpadów , Roboty Rozbiórkowe , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków.

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX2 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX7 wykonawców wynosił: XXX XXX 304,71 PLN.

Dane instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

ul. Lipowa 1a
20-020 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 43026882400000
Telefon: 81 7183530
Fax: 0817183501
E-mail: *****_***@sow.mil.pl.

Komentarze

comments powered by Disqus