Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

Statystyki ogólne

XX31
Ilość zamówień
XXX XXX 295,24
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz (RZI) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Podchorążych 33, 85-915, Bydgoszcz oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Bydgoszcz, Grudziądz, Warszawa, Toruń, Łódź, Szczecin, Dragacz, Poznań, Gdańsk, Plewiska.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SOEN sp. z o.o., LEMAR s.c., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłóka Sp. z o.o., KADIMEX, Ciepłownik Sp. z o.o., Baustoff_Metal Color Sp. o.o., ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, SUPRON 3 Sp. z o.o., BIPROKABEL sp. z o.o., PROMAR Sp. z o.o. oraz 657 innych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Roboty Malarskie, Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów , Plany Zatwierdzające, Rysunki Robocze I Specyfikacje , Określenie I Spisanie Ilości Do Budowy , Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX31 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX7 podwykonawców wynosił: XXX XXX 295,24 PLN.

Dane instytucji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

ul. Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9057078200000
Telefon: 0 3784285
E-mail: ***.***@pow.mil.pl

Komentarze

comments powered by Disqus