Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XX XXX 427,20
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań (RZGW) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Szewska 1, 61-760, Poznań oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Poznań, Gorzów Wielkopolski, Konin, Sieradz, Wrocław, Grudziądz, Częstochowa, Warszawa, Bydgoszcz, Stare Miasto.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HYDROBUD, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Poznań Spółka z o.o., Zakład Wodno - Melioracyjny S.C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik, MELBUD S.A., Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów sp. z o.o., FEM-1 Spółka z o.o., Zakład produkcyjno-Usługowo-Handlowy Budomelior, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i INżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Zakład Budowlany EKOBUDOWA Bernardyna Wawrzyniak, Waldemar Soliński, HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kowalski Kazimierz oraz 100 innych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Usługi Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej , Karma Dla Ryb , Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Usługi Naprawcze I Konserwacyjne , Usługi Ubezpieczenia Od Strat Finansowych .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX4 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX0 podwykonawców wynosił: XX XXX 427,20 PLN.

Dane instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań

ul. Szewska 1
61-760 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 7924300000
Telefon: 61 8567706
Fax: 0618525731
E-mail: *********.***********@rzgw.poznan.pl

Komentarze

comments powered by Disqus