Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Statystyki ogólne

XX80
Ilość zamówień
XXX XXX 202,89
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW, RZGWwK) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Nowy Sącz, Porąbka, Żywiec, Limanowa, Męcina, Warszawa, Rajcza, Zarzecze, Rzeszów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Usługowa Atra Krzysztof Pardela 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 120, Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ Jerzy Ślepecki, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane HUTA Sp.j., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX - Eugeniusz Wojak, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o. (LIDER); WODROL S.A. (PARTNER) 32-020 Wieliczka ul.Bogucka 17, KAWIZ s.c. 32-400 Myślenice ul. Niepodległości 43/4, Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL sp.j.Roman Sułkowski i Wspólnicy, PPUH KOCON Sp. Jawna, SANBUD S.C. Jerzy i Zbigniew Ochenduszkiewicz 37-723 Stubno 136, Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Janusz Włoch oraz 587 innych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane, Budowa Konstrukcji Hydromechanicznych , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usuwanie Warstwy Malarskiej , Obuwie .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX80 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX7 wykonawców wynosił: XXX XXX 202,89 PLN.

Dane instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35711356100000
Telefon: 12 6284106
Fax: (012)4232153
E-mail: *********@krakow.rzgw.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus