Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
X XXX XX0 266,49
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW, RZGWwW) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Norwida 34, 50-950, Wrocław oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wrocław, Warszawa, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Bolesławiec, Świdnica, Gdańsk, Poznań, Walim, Kłodzko.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL sp. z o.o., NAVIGA TRANS spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o., SITCONTEC Polska Sp. z .o.o, ECO-POLCON sp.z o.o., Towarzystwo Robót i Usług Lądowo-Wodnych TOREL sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Produkcji Kruszyw HYDROKRUSZ Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko-Wod Sp. z o.o., NAVIGA-STAL Sp. z o.o oraz 300 innych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Ścianek Szczelnych , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX2 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX0 podwykonawców wynosił: X XXX XX0 266,49 PLN.

Dane instytucji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34
50-950 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 93210105300000
Telefon: 71 3378800
Fax: 0713285048
E-mail: **********@rzgw.wroc.pl

Komentarze

comments powered by Disqus