Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XX XXX 829,48
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy (RCGWŚ) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100, Tychy oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Tychy, Katowice, Kraków, Gliwice, Bielsko-Biała, Poznań, Pszczyna, Police, Wrocław.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o., CENTRUM KOMPUTEROWE PLANETA Marcin Dejas, SKANSKA S.A., KEMIPOL Sp z o.o., PPUP Poczta Polska z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Gdańsku Oddział Regionalny w Olsztynie, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., BOERGER Polska Sp. z o. o., Wirekon Sp. z o.o., SIB s.c. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda, Usługi Transportowe Jacek Wadas oraz 129 innych.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Różne Usługi Inżynieryjne , Betonowanie, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Doradcze Usługi Inżynieryjne I Budowlane , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Generatorów .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX6 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX9 firm wynosił: XX XXX 829,48 PLN.

Dane instytucji

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy.
Województwo śląskie.

REGON: 27334026000000
Telefon: 32 3257235
Fax: 0323257285
E-mail: ****@rcgw.pl

Komentarze

comments powered by Disqus