Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
X XXX X15,36
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
X9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-05-04 Wyniki Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie wybranych gatunków ptaków, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 wraz z analizą dokumentów planistycznych jednostek samorządowych oraz województwa, w zakresie ustalania wskazań do ich zmian, jeżeli są one niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000.
2016-04-20 Przetarg Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie wybranych gatunków ptaków, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 wraz z analizą dokumentów planistycznych jednostek samorządowych oraz województwa, w zakresie ustalania wskazań do ich zmian, jeżeli są one niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000.
2016-04-12 Wyniki Monitoring stanu ochrony oraz uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056, Jezioro Janiszowice PLH080053 oraz Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054
2016-04-04 Przetarg Monitoring stanu ochrony oraz uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056, Jezioro Janiszowice PLH080053 oraz Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054
2016-03-22 Wyniki Wykonanie dokumentacji liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie województwa lubuskiego, w oparciu o przeprowadzone badania terenowe oraz wiedzę ekspercką.

Opis instytucji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ, RDOŚwGW) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Jagiellończyka 8, 66-400, Gorzów Wlkp. oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Świebodzin, Warszawa, Gorzów Wlkp., Głogów, Łódź, Poznań, Szczecin, Biesko-Biała, Gorzów, Gorzów Wlkp.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Klub Przyrodników, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp., Komag Consulting Sylwia Kowlacze - Magiera, ekologic Michał Stopczyński, EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ, Poczta Polska S.A. Przedstawicielstwo Handlowe w Gorzowie Wlkp., Drukarnia DIMOGRAF Sp. z o.o., EKFOL USŁUGI OGRODNICZE Elżbieta Korzeniowska, Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł oraz 9 innych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Planowanie Środowiska Naturalnego , Usługi Ochrony Gatunków Zagrożonych , Usługi Drukowania I Dostawy , , Usługi Podawania Posiłków, Serwery , Usługi Przygotowywania Posiłków, Usługi Rolnicze, Leśne, Ogrodnicze, Hydroponiczne I Pszczelarskie , Usługi Dostarczania Posiłków, .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X3 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X9 podwykonawców wynosił: X XXX X15,36 PLN.

Dane instytucji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp..
Województwo lubuskie.

REGON: 8029670000000
Telefon: 95 7115338
Fax: 0-957115524
E-mail: *_**********@uwoj.gorzow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus