Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu Grodziec

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X46,00
PLN wydanych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu Grodziec (PSP, PSPwG) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Tartaczna 1, 46-040, Grodziec oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Ozimek.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o z siedzibą w Antoniowie, oraz 0 innych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu Grodziec funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Para, Gorąca Woda I Podobne Produkty , Przesył I Stacje Innych Źródeł Energii.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: X XXX X46,00 PLN.

Dane instytucji

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu Grodziec

ul. Tartaczna 1
46-040 Grodziec.
Województwo opolskie.

REGON: 118254600000
Telefon: 77 4655524
E-mail: **_********@wodip.opole.pl

Komentarze

comments powered by Disqus